Przejdź do treści

Polityka prywatności i klauzula informacyjna

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


Polityka plików Cookie

  1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://eurzad.karsin.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego https://eurzad.karsin.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym https://eurzad.karsin.pl  z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel.: 58 687 33 22, e-mail: ug@karsin.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marta Kulas, z którą można się kontaktować e-mail: iod@karsin.pl, tel.: 58 687 33 22
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie i w celu:
    • Dane Użytkownika obowiązkowo wymagane do logowania i pobierane z profilu zaufanego e-PUAP to: imię nazwisko, PESEL, adresu skrytki ePUAP i adresu email. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu  zapewnienia łatwego dostępu do usług publicznych. Adres email można w każdym momencie zmienić samodzielnie w zakładce Moje konto.
    • Pozostałe dane Użytkownika znajdujące się w zakładce Moje konto są podawane dobrowolnie przez Użytkownika. Podanie danych wskazanych jako nieobowiązkowe oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu ułatwienia korzystania z platformy e-Urząd i e-Usług (np. poprzez autouzupełnianie danych w formularzach).
    • Dane podawane w formularzach udostępnionych w ramach poszczególnych e-Usług, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu obsługi złożonego przez Użytkownika wniosku. Ich podanie jest obowiązkowe. Jeśli Użytkownik nie wypełni wymaganych danych, wniosek zostanie odrzucony lub użytkownik zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych
i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz
w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
    • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
    • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
    • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
    • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    • prawo do przenoszenia danych,
    • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie Pani/Pana danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Ułatwienia dostępu: